Formuláře a návody ke stažení

Formuláře

Ediční plán - vzor – formulář pro ediční komise fakult

Objednací formulář – učební text

Objednací formulář – monografie a sborníky

Objednací formulář – vědecký časopis

Osobní data autora, recenzenta

Zmocnění hlavního autora k uzavření licenční smlouvy (v případě, že je více spoluautorů) – česká verze, anglická verze, zmocnění pro elektronické publikace

Prohlášení o zapracování připomínek recenzentů do rukopisu

Marketingový dotazník

SLON dotazník pro ukázkové výtisky 2024

 

Návody

Rejstříky

Formální úprava rukopisů

Korektorské značky

Pokyny ke zpracování korektur v pdf

Bibliografie a citace