PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 46 No 2 (2016)

Publikace soudních rozhodnutí po vzniku československého státu
Lukáš Králík

Pojetí suverenity lidu v antické filosofii a právním myšlení
Tomáš Havel

Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problematice
Miroslav Černý

Postup advokátského stavu v českých zemích proti židovským advokátům před druhou světovou válkou
Jakub Drápal

Arizácia – negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939–1945)
Kristína Novanská Kručayová, Adriana Švecová

Kolektívna zodpovednosť v rozsudkoch Národného súdu (1945–1947)
Michal Malatinský

„Substantive due process“ amerického ústavního práva – jeho vznik, vzestup, úpadek a znovuoživení
Radim Seltenreich

„Ius Publicum“ im 19. Jahrhundert: Die Bedeutung des „Historischen Staatsrechts“ und des „staatsrechtlichen Arguments“ in den Ländern der Habsburger Monarchie
Thomas Simon

Egbert Belcredi, die mährischen Konservativen und das böhmische Staatsrecht
Lothar Höbelt

Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a jeho širších souvislostech
Vladimír Kindl

Německá menšina v Československu 1948 až 1989
René Petráš, Petr Novák

Maďarská právna komparatistika pred rokom 1989 a jej československé súvislosti (Dilemy, témy a osobnosti)
Ivan Halász

Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabezpečení (1992–2013)
Pierre-Yves Greber

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download