PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 45 No 1 (2015)

Od právnych dejín na území Slovenska k slovenským právnym dejinám
Jozef Beňa

Úvod
Miscellaneous

Jaromír Čelakovský – zakladatel univerzitního oboru českých právních dějin
Karel Malý

Rechtsgeschichte an der Jagiellonen-Universität während der galizischen Autonomie (1860–1914)
Andrzej Dziadzio

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v meziválečném období
Karel Schelle

Die Reine Rechtslehre und die Rechtsgeschichte
Thomas Olechowski

Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin
Stanislav Balík

Die Entwicklung des Faches der Deutschen Rechtsgeschichte am Beispiel von Karl Friedrich Eichhorn (1781–1854), Heinrich Brunner (1840–1915) und Hans Planitz (1882–1954)
Hans-Jürgen Becker

Otto von Gierkes rechtshistorische Germanistik als nationale Rechtsgeschichte
Ulrike Müßig

Dějiny výuky národního hospodářství jako právněhistorický směr a jeho tvůrce Albín Bráf
Ilona Bažantová

Ohlédnutí za českou právní slavistikou 19. a prvních desetiletí 20. století
Ladislav Vojáček

Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská
Luboš Velek

„Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice
Tomáš W. Pavlíček

Jaromír Čelakovský jako student a zaměstnanec právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity
Jiří Šouša, Ladislav Soukup

Jaromír Čelakovský – 35 let v pražském městském archivu
Václav Ledvinka

Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění
Marta Hradilová, Marie Tošnerová

Jaromír Čelakovský jako editor středověkých pramenů
Ivan Hlaváček

Jaromír Čelakovský a rukopisy (RKZ)
Vladimír Kindl

Jaromír Čelakovský jako žák a pokračovatel W. W. Tomka. Drobná črta na okraj diskuze o vývojových kontinuitách v české historiografii 19. století
Roman Pazderský

Jaromír Čelakovský a Česká expedice při Rakouském historickém ústavu v Římě
Jitka Rauchová

„Spočítané“ dětství sourozenců Čelakovských
Magdaléna Pokorná

Knihovna Jaromíra Čelakovského v Plzni
Jitka Janečková

„Koudel hoří“. Korespondence Jaromíra Čelakovského a Josefa Kalouska jako obraz vzájemného vztahu?
Bohumil Jiroušek

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X