PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica is an academic journal specializing in the archaeology of Central Europe. The journal has been published since 1938. It focuses on topics covering the period from prehistory to early modern history.

PRAEHISTORICA, Vol 32 No 1 (2014)

Záchranný archeologický výzkum na polykulturním sídlišti a pohřebišti v Obříství (okr. Mělník)
Katarína Čuláková, Klára Fleková, Lucie Šmahelová

Příspěvek k poznání neolitického osídlení
Tereza Davidová, Klára Fleková

Střípky eneolitu
Lucie Vélová

Germánské osídlení v době římské
Zdeněk Beneš

Raně středověké osídlení na k. ú. Obříství
Katarína Čuláková

Pohřební aktivity
Katarína Petriščáková

Analýza zvířecích kostí z období kultury s vypíchanou keramikou z Obříství
Lenka Kovačiková, Olga Trojánková

210 x 297 mm
published: 2 x per year
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Download