PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica is an academic journal specializing in the archaeology of Central Europe. The journal has been published since 1938. It focuses on topics covering the period from prehistory to early modern history.

PRAEHISTORICA, Vol 32 No 2 (2014)

Die Anfänge der römischen Zeit in Passau
Helmut Bender, Günther Moosbauer

Germánské imitace římských skleněných nádob v Čechách ve starší době římské
Zdeněk Beneš

Nové nálezy římských mincí v západních Čechách
Pavel Břicháček

Několik poznámek k výrobě železa a sídlištní hierarchii v prvních dvou stoletích n. l.
Daniel Bursák

Zajímavé spínadlo z Hořína (okr. Mělník)
Martin Černý

Dvě raně středověké sekerky z podhůří Jeseníků a Králického Sněžníku
Jakub Halama

Nádobka mladšího merovejského období z Cetnova (Zettendorf), okr. Cheb: pokus o kulturněhistorickou interpretaci
Jan Hasil

Kování štítu z doby římské ve východních Čechách
Pavel Horník

Povodí řeky Vláry v době římské. Úvahy nad sídlištními nálezy z Vlachovic
Tomáš Chmela

Nové poznatky o době stěhování národů ve východních Čechách a na českomoravském pomezí
Jan Jílek, David Vích

Svébové mezi Arahariem a Hunimundem K výpovědním možnostem archeologických pramenů pozdní doby římské a časné fáze doby stěhování národů na jihu a západě Čech
Jaroslav Jiřík

Nálezy fajánsových předmětů z doby římské v Čechách
Pavel Kacl

Sídliště z pozdní doby římské a počátku doby stěhování národů z Dražkovic (okr. Pardubice)
František Janošek Kašpárek

Hydronymie Chebska v kontextu severovýchodního Bavorska. K otázce jazykových poměrů v raném středověku
Tomáš Klír

Poznámky k některým sponám z doby stěhování národů a raného středověku v Čechách
Rastislav Korený

Vývoj bádání nad tříděním mečů z 2. poloviny 8. až přelomu 10. a 11. století
Jiří Košta

Chata z časné doby římské z Plzně – Perlové ulice
Milan Metlička

Spona s knoflíkem na lučíku z Vestce (okr. Chrudim)
Jan Musil, Monika Pecinovská

Hrob ze starší doby římské z Prahy-Nových Butovic
Katarína Petriščáková

K počiatkom metalurgie železa na Spiši
Peter Roth

Laténský hrob 67/2005 v Mlčechvostech, okr. Mělník – s pohřbem amazonky z oblasti Lotrinska ve středních Čechách?
Pavel Sankot

Mikroregion Střekov v době laténské a aktuální problémy podmokelské skupiny
Jiří Waldhauser

Anmerkungen zur Geschichte des Stalles von der Urgeschichte bis zur Neuzeit am Beispiel von Rinderstall und Schweinekoben
W. Haio Zimmermann

210 x 297 mm
published: 2 x per year
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Download