HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinary journal focusing primarily on sociological, political science and historical perspectives on the issue of long-term social processes and trends, modernization, globalization tendency and impacts.

The journal creates a broader platform for researches in the historical social sciences. Epistemological field is not strictly bounded, it is also meant to overlap with civilizationalism, cultural sociology and other related fields.

Historical Sociology is Open Access Journal and all published papers are available in the archive section. Open access journal means that all content is freely available without charge to the user or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Published by Charles University in Prague, Karolinum Press, cooperated with Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Reviewed scientific journal issued twice a year (in June and December).

The journal is abstracted and indexed in CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

The journal is archived in Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019)

Historická sociologie – nenápadný půvab mezibilance
Bohuslav Šalanda

Tell a Story of the Nation: Image of Religion and Non-religion in the Czech National Museum
Tomáš Bubík

Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere. The Case of the Slovak National Museum
David Václavík

Interaction Between the Secular and the Religious: The Exhibition Latvia’s Century at the National History Museum of Latvia
Anita Stasulane

(Non)religion in a Museum: Alterna(rra)tives to the Estonian National Story
Atko Remmel

Odeon Publishing: The Island of Freedom
Vratislav Kozák

Od tréninkového centra k převládajícímu paradigmatu poválečné sociologické metodologie. Cesta kolumbijské školy od porážky k vítězství
Hynek Jeřábek

Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu
Karolína Bukovská, Jakub Mlynář

Štátotvorné úvahy Uhro-Rusínov na konci 1. svetovej vojny – príklon k Československej republike
Alexander Onufrák

Rok 1989 v globální perspektivě: Pokusné úvahy
Johann Pall Arnason

Jiří Šubrt – Marek Německý a kol.: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus; Jakub Mlynář – Miroslav Paulíček – Jiří Šubrt a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd
Matouš Veselský

Ivan Jakubec – Jan Štemberk: Cestovní ruch pod dohledem třetí říše
Jakub Drábek

Karel Černý (ed.), Jiří Šubrt: Historicko-sociologické reflexe
Daniela Kučerová

Miloš Doležal: Krok do tmavé noci. Příběhy faráře Josefa antropologů a soudního lékaře Toufara, jeho vrahů a čihošťského zázraku se zprávami archeologa, o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa
Petr Hönig

Nicolas Maslowski – Bohuslav Šalanda (ed.): Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie
Robert Lebeda

Karel Černý: Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950–2015
Vít Klepárník

230 x 157 mm
published: 2 x per year
print price: 120 czk
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Download