HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinary journal focusing primarily on sociological, political science and historical perspectives on the issue of long-term social processes and trends, modernization, globalization tendency and impacts.

The journal creates a broader platform for researches in the historical social sciences. Epistemological field is not strictly bounded, it is also meant to overlap with civilizationalism, cultural sociology and other related fields.

Historical Sociology is Open Access Journal and all published papers are available in the archive section. Open access journal means that all content is freely available without charge to the user or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Published by Charles University in Prague, Karolinum Press, cooperated with Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Reviewed scientific journal issued twice a year (in June and December).

The journal is abstracted and indexed in CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

The journal is archived in Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 121–139

Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu

[Name: its change, loss and return in Holocaust survivors’ testimonies]

Karolína Bukovská, Jakub Mlynář

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.20
published online: 02. 12. 2019

abstract

This article aims to explore the personal name as an aspect of human identity, based on our analysis of several tens of oral-history autobiographical interviews from the USC Shoah Foundation’s Visual History Archive (http://vhaonline.usc.edu). The text reflects on the transformations and meanings of name in the war and post-war period, focusing on the compulsory and voluntary name change, but also its loss and supplementation by the (tattooed) number in the concentration camps. In this context we also pay attention to the tattoo as a component of social identity of the Holocaust survivor and different attitudes. In the concluding parts of the text, we also investigate the post-war commemoration of the Holocaust as a process, which aims to return the lost names to the victims of the Nazi genocide of people labelled as “Jews”. Our research points to the tendency to understand name and identity as an indivisible duality, which is mutually influenced. At the same time, it suggests that the loss of name or its compulsory change is not reflected by the survivors as an especially traumatic experience, in the context of following events. A particular symbolic value of personal name can be seen in the cases of the people murdered during the Holocaust, and in the context of current commemorative activities the naming of Shoah victims is of central importance.

keywords: name; identity; Holocaust; Shoah; oral history; tattoo; commemoration

references (47)

1. <bez popisu>

2. Bartoš, Vojtěch - Bauer, Michal - Chytilová, Julie - Matějka, Filip [2013]. Attention Discrimination: Theory and Field Experiments. CERGE-EI Working Paper Series 499. Dostupné z: <https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp499.pdf >.

3. Bauman, Zygmunt [2010]. Modernita a holocaust (2. vyd.). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

4. Belpoliti, Marco [2003]. Hovory s Primo Levim (1963-1987). Praha - Litomyšl: Paseka.

5. Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas [1999]. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

6. Bourdieu, Pierre. [1998]. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

7. Eglin, Peter - Hester, Stephen [2003]. The Montreal Massacre: A Story of Membership Categorization Analysis. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.

8. Finch, Janet [2008]. Naming Names: Kinship, Individuality and Personal Names. Sociology 42(4): 709-725. CrossRef

9. Fitzgerald, Richard - Housley, William (ed.) [2015]. Advances in Membership Categorization Analysis. London: Sage.

10. Goffman, Erving [2003]. Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

11. Hamar, Eleonóra [2010]. Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

12. Havel, Václav - Kárný, Miroslav [1995]. Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. D. 1. Praha: Melantrich - Terezínská iniciativa.

13. Heim, Susanne [2008]. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland, 1933-1945. München: Oldenbourg.

14. Herbert, Ulrich - Orth, Karin - Dieckmann, Christoph [2002] Die nationalsozialistischen Konzentrationslager: Entwicklung und Struktur. Band 2. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.

15. Klemperer, Victor [2003]. Jazyk třetí říše - LTI: poznámky filologovy. Jinočany: H&H.

16. Knappová, Miloslava [1989]. Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha: Academia.

17. Kogon, Eugen [1974]. Der SS-Staat: Das System der deutschen Konzentrationslager. München: Kindler Verlag.

18. Králová, Kateřina - Kubátová, Hana (ed.) [2016]. Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Praha: Karolinum.

19. Levi, Primo [1995]. Je-li toto člověk. Praha: Sefer, nakladatelství Federace židovských obcí v České republice.

20. Mlynář, Jakub [2013]. Výroční setkání Centra vizuální historie Malach - 28. 1. 2013 [zpráva]. Historická sociologie (1): 119-120. CrossRef

21. Mlynář, Jakub [2014]. Vztah paměti a identity v soudobé sociologii. In: Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří, a kol.: Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, s. 257-276.

22. Mlynář, Jakub [2015]. Unique Collection of Interviews with Armenian Genocide Witnesses and Survivors is Available at the Charles University in Prague [zpráva]. Historická sociologie (2): 126-128. CrossRef

23. Mlynář, Jakub [2016]. Pluralita identit v autobiograckém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí. Historická sociologie (1): 33-51. CrossRef

24. Mlynář, Jakub [2017]. Co máme na mysli, když říkáme "my"? Kolektivní identita, identifikace a kategorizace. In. Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav - Šubrt, Jiří, a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, s. 60-76.

25. Mlynář, Jakub - Kocian, Jiří - Bukovská, Karolína - Chudomelová, Lenka [2017]. Sociologie (a) orální historie: Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation dostupný v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově. Naše společnost 2: s. 52-55.

26. Mokrejš, Antonín. [2013]. Jméno - objev a zmizení věci. Praha: Academia.

27. Mücke, Pavel - Vaněk, Miroslav [2012]. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

28. Sofsky, Wolfgang [2006]. Řád teroru: koncentrační tábor. Praha: Argo.

29. Stivers, Tanya - Enfield, Nick J. - Levinson, Stephen C. [2007]. Person reference in interaction. In. Enfield, Nick J. - Stivers, Tanya (ed.): Person Reference in Interaction: Linguistic, cultural and social perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-20.

30. Ther, Philipp - Siljak, Ana [2001]. Redrawing Nations: Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944-1948. Lanham: Rowman & Littlefield.

31. Internetové zdroje

32. AfD-Anfrage im Saarland: Die meisten deutschen Messerangreifer heißen Michael [online]. Dostupné z: <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-anfrage-im-saarland-die-meisten-messerangreifer-heissen-michael-a-1260240.html>.

33. Fest der Freude am 8. Mai: Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus [online]. Dostupné z: <https://www.mkoe.at/en/node/826>.

34. Hall of Names - www.yadvashem.org [online]. Dostupné z: <http://www.yadvashem.org/archive/hall-of-names>.

35. Liste vorgeschriebener Vornamen von 1938 [online]. Dostupné z: <http://www.beliebte-vornamen.de/3600-verzeichnis-juedischer-vornamen-1938.htm>.

36. Juden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg: 1945 bis 1989/90 bpb [online]. Dostupné z: <http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/gerettete-geschichten/149156/juden-in-europa-nach-dem-zweiten-weltkrieg-1945-bis-1989-90>.

37. Portion of photo mural depicting Jewish Auschwitz survivors from Salonika, showing their tattooed arms on the third floor of the permanent exhibition of the U.S. Holocaust Memorial Museum - Collections Search - United States Holocaust Memorial Museum [online]. Dostupné z: <https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1092951>.

38. Příspěvek k dějinám Terezínských pamětních knih - Institut Terezínské iniciativy [online]. Dostupné z: <http://www.terezinstudies.cz/publications/terezinske-pametni-knihy-20-let/k-historii-tpk-cz.html>.

39. Richtlinien über die Führung von Vornamen [online]. Dostupné z: <https://de.wikisource.org/wiki/Richtlinien_%C3%BCber_die_F%C3%BChrung_von_Vornamen>.

40. START: STOLPERSTEINE [online]. Dostupné z: <http://www.stolpersteine.eu/start>.

41. Switzerland during the war years (1914-1945) [online]. Dostupné z: <https://www.eda.admin.ch/dam/PRS-Web/en/dokumente/die-schweiz-in-der-zeit-der-weltkriege_EN.pdf>.

42. Tattoos and Numbers: The System of Identifying Prisoners at Auschwitz [online]. Dostupné z: <https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007056#>.

43. Totenbuch KZ Sachsenhausen [online]. Dostupné z: <http://www.stiftung-bg.de/totenbuch>.

44. Úmluva o právech dítěte [online]. Dostupné z: <http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf>.

45. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa [online]. Dostupné z: <http://www.terezinstudies.cz/events/jom-ha-soa>.

46. Wir müssen draußen bleiben: Warum Hanna zur Besichtigung eingeladen wird und Ismail nicht [online]. Dostupné z: <https://www.hanna-und-ismail.de/index.html>.

47. Židovská obec Brno - Stolpersteine [online]. Dostupné z: <https://www.zob.cz/kameny-zmizelych>.

Creative Commons License
Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 120 czk
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Download