HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinary journal focusing primarily on sociological, political science and historical perspectives on the issue of long-term social processes and trends, modernization, globalization tendency and impacts.

The journal creates a broader platform for researches in the historical social sciences. Epistemological field is not strictly bounded, it is also meant to overlap with civilizationalism, cultural sociology and other related fields.

Historical Sociology is Open Access Journal and all published papers are available in the archive section. Open access journal means that all content is freely available without charge to the user or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Published by Charles University in Prague, Karolinum Press, cooperated with Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Reviewed scientific journal issued twice a year (in June and December).

The journal is abstracted and indexed in CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

The journal is archived in Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 85–100

Odeon Publishing: The Island of Freedom

Vratislav Kozák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.18
published online: 02. 12. 2019

abstract

Normalization period is a unique time in Czechoslovak history that is almost everywhere presented as a time when the socialist regime used its position of power to take back all production and culture including publishing houses. Odeon was a well-known entity at that time and looking back at the editorial and publishing plan from the said period it sometimes seems as if Odeon was partially untouched by the repressions. It is important to concentrate on everyday life in the publishing house while trying to find out how Odeon and its editorial team managed to publish so many books that almost nobody expected to see in a Czechoslovak bookshop. The topic of state censorship, as well as a very specific topic of “covering” the banned authors, will be the central focal point of this article.

keywords: Odeon; publishing house; covering; literature; translators

references (22)

1. Čermák, Josef [2014]. Odeon - vstupní brána do světové literatury. Rozhovor vedl Vratislav Kozák.

2. Forbelský, Josef [2013]. Svět se mnou, svět beze mě. Prague: Academia.

3. Forstová, Eva [2013]. Knihy podle norem: kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Prague: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

4. Halada, Jan [1993]. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Prague: Karolinum.

5. Halada, Jan [2007]. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Prague: Libri.

6. Heroldová-Šťovíčková, Věra [2009]. Po světě s mikrofonem. Prague: Radioservis, Osudy (Radioservis).

7. Holquist, Michael [2012]. Pokřivený originál: paradox cenzury. In. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.). Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST, pp. 103-118.

8. Janáček, Pavel - Píša, Petr - Šámal, Petr - Wögerbauer, Michael, et al. [2015]. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Prague: Academia.

9. Klímová, Nikola (ed.) [2016]. České knižní obálky v edičních řadách: SNKHLU/Odeon 1953-1994. Prague: UMPRUM.

10. Müllerová, Beate [2012]. Cenzura a kulturní regulace: mapování terénu. In. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.). Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST, pp. 217-247.

11. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.) [2012]. Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST.

12. Pellar, Rudolf [2008]. Nejdřív se musíte narodit…. Prague: Radioservis, Osudy (Radioservis).

13. Pistorius, Vladimír [2003]. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Prague: Paseka.

14. Přibáň, Michal [2014]. Česká literární nakladatelství: 1949-1989. Prague: Academia.

15. Rachůnková, Zdeňka [1992]. Zamlčovaní překladatelé: bibliografie 1948-1989. Prague: Ivo Železný.

16. Rataj, Jan - Houda, Přemysl [2010]. Československo v proměnách komunistického režimu. Prague: Oeconomica.

17. Rubáš, Stanislav [2012]. Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Prague: Academia.

18. Steinová, Dagmar [2007]. Vzpomínání. Prague: G plus G.

19. Šámal Petr [2015]. V zájmu pracujícího lidu: Literární cenzura v době centrálního plánování a paralelních oběhů. In. Janáček, Pavel - Wögerbauer, Michael - Píša, Petr - Šámal, Petr, et al. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Prague: Academia, pp. 1099-1118, 1178.

20. Šustrová, Petruška [2008]. Služebníci slova. Prague: Pulchra.

21. Vaněk, Miroslav [2002]. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Prague: Votobia.

22. Wögerbauer, Michael [2012]. Úvodem. In. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.). Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST, pp. 7-17.

Creative Commons License
Odeon Publishing: The Island of Freedom is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 120 czk
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Download