AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica is a peer-reviewed journal for theology published twice a year. As we publish original papers in English, German, French, and Italian, our mission is to serve as a platform both for Czech researchers, who can present their research results in these languages, and for international contributors, who are invited to enter the academic theological discussion in the heart of Europe.

The journal focuses on a wide range of theological disciplines, such as systematic theology, biblical studies, patristic studies, pastoral and spiritual theology, religious education, church history, etc. Within these fields, the journal seeks to reflect the current theological questions and problems, which often requires interdisciplinary approaches. Supporting the intersection of various theological disciplines, we thus also welcome theological papers touching other academic fields including philosophy, sociology, literary studies, and science.

Each issue consists of two sections. The thematic section presents papers of the same focus. The section called ‘Varia’ invites papers dealing with various theological themes from the perspective of all Christian traditions. Our current and past issues are approachable for free on this website in the form of Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 5 No 2 (2015)

Úvod
Editors

„Duch Páně je nade mnou.“ Základní prvky teologie a praxe duchovního vedení
Vojtěch Kohut

Umění doprovázet v průběhu kněžské a řeholní formace. Úcta před posvátnou půdou druhého člověka: blízkost a svoboda
Amedeo Cencini

Zkušenost s duchovním doprovázením v perspektivě ignaciánské spirituality
František Hylmar

Současná praxe českého duchovního doprovázení v katolickém prostředí
Štěpánka Syrovátková

Towards a Thomistic Theory of Intentional (“Fictive”) Individuals (II)
Stanislav Sousedík

Další aspekty poměru Jana Husa k tajemství eucharistie v kontextu Jakoubkova konsubstancialismu a utrakvismu
Ctirad Václav Pospíšil

Církevní nauka o víře a mravech a 2. vatikánský koncil
Libor Ovečka

Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948). Příspěvek k dějinám české katolické liturgiky po druhé světové válce
Michal Sklenář

K Pospíšilovu článku o Janu Husovi a transsubstanciaci
Stanislav Sousedík

Miloš Lichner. Vers une ecclésiologie de la tolerantia. Recherche sur saint Augustin
David Vopřada

Jean Grosfillier (ed.). L’oeuvre de Richard de Saint-Victor 1. De contemplatione (Beniamin maior)
Radomír Bužek

Stanislav Sousedík. Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení
Karel Šprunk

Zpráva o konferenci „The Church in the modern World. Teaching and Understanding Gaudium et Spes after 50 Years“ (12.–14. března 2015), University of St. Thomas v St. Paul
Tomáš Petráček

Kolokvium „Svatý Tomáš a eschatologie“ (Saint Thomas et l’Eschatologie)
Benedikt T. Mohelník

148 x 210 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 100 czk
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Download