AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica is a peer-reviewed journal for theology published twice a year. As we publish original papers in English, German, French, and Italian, our mission is to serve as a platform both for Czech researchers, who can present their research results in these languages, and for international contributors, who are invited to enter the academic theological discussion in the heart of Europe.

The journal focuses on a wide range of theological disciplines, such as systematic theology, biblical studies, patristic studies, pastoral and spiritual theology, religious education, church history, etc. Within these fields, the journal seeks to reflect the current theological questions and problems, which often requires interdisciplinary approaches. Supporting the intersection of various theological disciplines, we thus also welcome theological papers touching other academic fields including philosophy, sociology, literary studies, and science.

Each issue consists of two sections. The thematic section presents papers of the same focus. The section called ‘Varia’ invites papers dealing with various theological themes from the perspective of all Christian traditions. Our current and past issues are approachable for free on this website in the form of Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 1 No 1 (2011)

Podněty k hlubšímu promýšlení poměru mezi dogmatickou a morální teologií
Ctirad Václav Pospíšil

Vztah Bible, biblické hermeneutiky a křesťanské sociální etiky: metodologické poznámky k utváření teologickoetické reflexe
Petr Štica

„Křesťan je především člověk jako každý jiný…“, aneb koncept autonomní morálky v kontextu křesťanské víry Alfonse Auera
Jaroslav Lorman

Kdy není teologická etika teologická: problémy v české tradici morální teologie
Libor Ovečka

Význam právní teorie pro výuku kanonického práva (se zaměřením na problematiku právních principů)
Antonín Ignác Hrdina

Česká biblická práce v Kutné Hoře
Pavel Jäger

Byzantský postoj k „azyma“ v době vypuknutí východního schizmatu
Marek Matějek

Teologická etika vybraných ruských pravoslavných myslitelů
Karel Sládek

Ontologická struktura supposita v díle Tomáše Akvinského
David Svoboda

Papežská biblická komise: Bible a morálka: biblické kořeny křesťanského jednání
Josef Hřebík

Zamyšlení nad dokumentem Mezinárodní teologické komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon
Ctirad V. Pospíšil

Několik poznámek k dokumentu Mezinárodní teologické komise O některých aktuálních otázkách eschatologie
Ctirad V. Pospíšil

Mezinárodní teologická komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné
Vojtěch Novotný

Základní charakteristiky teologie dějin Josepha Ratzingera
Ctirad V. Pospíšil

Prezentace knihy Josepha Ratzingera Úvod do křesťanství: výklad apoštolského vyznání víry
Eduard Krumpolc

148 x 210 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 100 czk
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Download