AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 2 (2018)

Editorská poznámka
Editors

Jiří Levý ve vzpomínkách současníků
Zuzana Jettmarová

Ve stopách Jiřího Levého
Jiří Pechar

Hermeneutické čtení děl Jiřího Levého
Tomáš Svoboda

Levý a sociológia prekladu? Inšpirácie a paralely – náčrt problematiky
Martin Djovčoš, Igor Tyšš

Jiří Levý a didaktika překladu
David Mraček

Jiří Levý a česká anglistika a amerikanistika
Bohuslav Mánek

Levého máchovské studie a nový anglický překlad „Máje“
Stanislav Rubáš

Básník a překladatel Jiří Kovtun
Lukáš Klimeš

Převod stylu v literárním překladu: využití paralelních korpusů a dalších elektronických nástrojů
Jitka Zehnalová

Hypotéza unique items v překladu z angličtiny
Adéla Špínová

K překladu českých významů povahy slovesného děje do španělštiny: aplikace myšlenek Jiřího Levého
Jana Pešková

Soudobá recepce díla Jiřího Levého ve Španělsku a Iberoamerice
Petra Mračková Vavroušová

K redefinici vybraných pojmů ve španělské translatologii optikou prací Jiřího Levého
Jana Králová

K narozeninám docentky Zuzany Jettmarové
Vanda Obdržálková

Levý za oceánem
Michal Brabec

Behr, Martina and Sabine Seubert (eds.) (2017) Education is a Whole-Person Process. Von ganzheitlicher Lehre, Dolmetscherforschung und anderen Dingen
Aneta Mandysová

Svoboda, Tomáš and Łucja Biel and Krzysztof Łoboda (eds.) (2017) Quality Aspects in Institutional Translation
Tereza Marková

Zpráva z konference Intersemiotic Translation, Adaptation, Transposition: Saying almost the same thing?
Matouš Hájek

Kurz „Metody translatologického výzkumu“ – zpráva Research Methods in Translation and lnterpreting Studies (l): Foundations and Data Analysis Ženevská univerzita, Fakulta překladu a tlumočení
Marie Přibylová

Bibliografie Jiřího Levého
Zuzana Jettmarová


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download