AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 18–26

The Role of Amino Acid Supplementation in Sarcopenia Treatment

Michal Šteffl, Miroslav Petr, Eva Kohlíková

announced: 04. 02. 2015

abstract

The Role of Amino Acid Supplementation in Sarcopenia Treatment Muscle atrophy accompanying aging is an important problem researched by a lot of experts worldwide. Therefore, a new clinical entity called sarcopenia has been defined in connection with this phenomenon. Physical activity is an area investigated in connection with sarcopenia because it turns out to have a positive impact on maintaining physical performance at the elderly. Currently there is gaining a lot of attention also amino acid supplementation for its anti-atrophic therapy ability. In the past, there has often been shown that an increased intake of essential amino acids in particular can have remarkable effects on remodelling muscle protein and thus positively affects various physiological parameters related to muscle function and quality of life. The aim of this review is to highlight the importance of physical exercise and especially emphasize the role of amino acid supplementation in the treatment of sarcopenia. Úloha suplementace aminokyselin v léčbě sarkopenie Svalová atrofie provázející stárnutí je v současné době jedním z důležitých témat, jejichž řešením se zabývají odborníci na celém světě. V souvislosti s tímto jevem byla jako nová klinická jednotka definována sarkopenie. Jednou ze sledovaných oblastí v souvislosti se sarkopenií je tělesná aktivita, která, jak se ukazuje, má pozitivní vliv pro udržování tělesné výkonnosti u seniorů. Rovněž aminokyselinové suplementace patřící mezi anti- -atrofické terapie si v současnosti získávají velkou pozornost. V minulosti bylo častokrát prokázáno, že zvýšený příjem především esenciálních aminokyselin může mít pozoruhodné účinky na remodelaci svalových bílkovin, a tak pozitivně ovlivňovat různé fyziologické parametry, které souvisejí se svalovou funkcí i kvalitou života. Cílem tohoto přehledu je poukázat na význam tělesných cvičení a především upozornit na roli aminokyselinových suplementací v léčbě sarkopenie.

keywords: aging; muscle mass loss; hypertrophy; anabolism; skeletal muscles stárnutí; úbytek svalové hmoty; hypertrofie; anabolismus; kosterní svaly

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download