AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 7–17

Kinematics of the Cervical-thoracic Spine and the Shoulder Girdle

Ivana Jelínková

announced: 04. 02. 2015

abstract

Kinematics of the Cervical-thoracic Spine and the Shoulder Girdle The work is a pilot study dealing with the kinematics of the cervical-thoracic spine and the shoulder girdle. Upper limb function is linked with the function of the axial system. The muscles of the shoulder girdle are closely related to the muscles of the spine. In clinical practice the external rotators of the humerus are activated for exercise of extension of the thoracic spine. (Jelínková, 2012) This is the subject of the experiment. Kinematic analysis (Qualisys) is used for determining the position of scapula, range of motion of external humeral rotation and extension of thoracic spine. Three persons (female, age 21 years, no regular physical activity, without pathology or injury of the shoulder girdle and spine, weight 56 kg ± 3 kg, height 170 cm ± 2 cm) were recruited. The data were evaluated in the Qualisys track manager, the results are not statistically processed. The same trend was followed at all probands: during the external rotation of the humerus there is the retraction of the scapula and the extension of the upper body. Kinematika cervikothorakálního přechodu a pletence ramenního Práce je pilotní studií zabývající se kinematikou cervikothorakálního přechodu páteře a pletence ramenního. Funkce horní končetiny je svázána s funkcí axiálního systému, stejně tak svalstvo pletence ramenního má úzký vztah ke svalům páteře. V klinické praxi jsou používány cviky aktivující zevní rotátory humeru k napřímení hrudní páteře. To je předmětem i tohoto experimentu. K určení polohy lopatky, rozsahu pohybu zevní rotace humeru a extenze páteře je použito kinematické analýzy (Qualisys). Měření podstoupili tři probandi (ženy, věk 21 let, bez pravidelné pohybové aktivity, bez předchozí patologie, či úrazu pletence ramenního a páteře). Data byla vyhodnocena v programu Qualisys track manager a nebyla statisticky zpracována. U všech probandů byly sledovány stejné tendence: při zevní rotaci humeru dochází k retrakci lopatky a extenzi horní části trupu.

keywords: shoulder girdle; rotation of humerus; spine; kyphosis pletenec ramenní; rotace humeru; páteř; kyfóza

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download