AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 117–125

Hair Quality in Gravid Versus Non-gravid Women

Marie Skřontová, Lucie Šimková, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Hair Quality in Gravid Versus Non-gravid Women The article deals with search for the material parameters that would be suitable for specification of human hair viscoelactic properties. These parameters have simultaneously satisfied an unambiguous differentiation between gravid and non-gravid women. Microscope was used to determine the hair thickness, a pull-test deformation device then to establish both the tearing resistance and relaxation curves, taken as a basis to determine values of Young’s modulus, relaxation time, shear yield point, breaking point, maximum elongation. Taken from the region around occipital condyla, ninety samples of uncolored female hair were placed under measurement. This study has shown that at least the parameters of yield point, diameter, and the second relaxation time are significantly affected by gravidity. Srovnání kvality vlasů u gravidních a negravidních žen Článek se zabývá hledáním materiálových parametrů, které by byly vhodné pro specifikaci viskoelastických vlastností lidských vlasů. Tyto parametry současně vyhovovaly jednoznačné diferenci u gravidních žen proti ženám negravidním. U vlasů byla mikroskopicky stanovována jejich tloušťka a na deformačním trhacím zařízení pak během několika testů studovány jak trhací tak relaxační křivky. Z nich byly určeny Youngovy moduly, relaxační časy, meze skluzu, meze pevnosti, maximální prodloužení. Měření proběhlo na 90 vzorcích ženských nebarvených vlasů odebíraných z oblasti týlního hrbolu. Tato práce ukazuje, že minimálně parametry hranice skluzu, průměr a druhý relaxační čas jsou těhotenstvím signifikantně ovlivněny.

keywords: human hairs; viscoelastic model of hairs; Youngs modul hairs; relaxation time of hairs lidské vlasy; viskoelastický model vlasů; Youngův modul; relaxační čas

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download