AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 107–116

Hypokinesis: Interventional Rope Skipping Movement Programs for Children and Adolescents

Jana Černá, Šárka Panská, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Hypokinesis: Interventional Rope Skipping Movement Programs for Children and Adolescents The downturn in children’s interest in physical activity leads to a decrease in condition and the occurrence of civilization diseases, namely obesity and osteoporosis. The solution can be found in broadening the supply of physical education in schools and after-school physical activities that can children perform even on their own, without the necessity of high financial expenses. These activities should in long terms fulfil the parameters of suitable load, which will lead to positive changes in bone tissue density (Weeks, Young, & Beck, 2008) and enhancing the condition parameters (Sollerhed & Ejlertsson, 2008). Various applied intervention programmes have proven that in this point of view, the rope skipping seems to be a suitable application. Hypokineze: intervenční rope skippingové pohybové programy pro děti a dospívající Klesající zájem dětí o pohybové aktivity vede k poklesu kondice a výskytu civilizačních chorob, ke kterým patří obezita a osteoporóza. Řešení lze nalézt v rozšíření nabídky školní tělesné výchovy a mimo školních pohybových aktivitách, které děti mohou vykonávat i samostatně bez vysokých finančních výdajů. Tyto aktivity by měly dlouhodobě splňovat parametry vhodného zatížení, které povede k pozitivním změnám hustoty kostní tkáně (Weeks, Young, & Beck, 2008) a zlepšení kondičních parametrů (Sollerhed & Ejlertsson, 2008). Řada aplikovaných intervenčních programů ukázala, že z tohoto hlediska se jeví jako vhodná aplikace rope skippingu (skákání přes švihadla) (Arnett & Lutz, 2002; Weeks, Young, & Beck, 2008).

keywords: hypokinesis; bone tissue density; rope skipping; rope jumping; physical activity programmes; physical education at the grammar and high schools; bone mineral density hypokineze, hustota kostní tkáně; rope skipping; přeskoky přes švihadlo; pohybové programy; tělesná výchova na základních a středních školách

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download