AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 59 No 1 (2013)

Předmluva
Jan Kuklík, René Petráš

Hodnocení postavení národnostních menšin v ČR z pohledu Rady Evropy
Helena Hofmannová

Cizinci, národnostní menšiny a rozpočtové souvislosti
Hana Marková

Koncepce právního pluralismu jako součást menšinového práva
Harald Christian Scheu

Právne postavenie národnostných menšín – realizácia práva používať materinský jazyk menšiny v úradnom styku v Slovenskej republike
Klaudia Marczyová

Starostlivosť o krajanov po roku 1989
Iván Halász

Tyranie většiny – špička ledovce ohrožujícího současnou demokracii
Karolina Adamová

Aktuální problémy německé menšiny ve 21. století
Lukáš Novotný

Práva menšin ve výuce na středních školách
Michal Urban

Vybraná témata týkající se menšin z pohledu psychologie
Hedvika Boukalová

Snahy o regulaci tuláckého života Cikánů v prvém desetiletí ČSR
Ladislav Soukup

Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích
Nina Pavelčíková

Židé v moderní české společnosti: menšina náboženská, národnostní nebo společenství osudu? Většinové pohledy (včetně legislativního) a menšinové sebereflexe (léta 1867-1939)
Blanka Soukupová

Československá exilová vláda a židovská otázka za druhé světové války
Jan Němeček

Problematika popírání holocaustu v České republice
Eva Ševčíková

Několik poznámek k právnímu postavení arabské menšiny v současném Izraeli
Pavla Damohorská

Náboženské menšiny v české minulosti
René Petráš

Existuje moravský národ a moravská státnost?
Pavel Maršálek

Odborný zájem o menšiny na počátku 20. století a Menšinové muzeum v Praze
Andrej Sulitka

K otázce postavení volyňských Čechů jako národnostní menšiny na Ukrajině
Antonín Lojek

Britská diplomacie, československá otázka a konec meziválečného systému smluv o ochraně menšin v letech 1938–1945
Jan Kuklík

Zánik mezinárodněprávní ochrany menšin z éry Společnosti národů a Pařížská mírová konference 1946–1947
René Petráš

Rokovania o mieri s Maďarskom a ich vplyv na postavenie maďarskej menšiny na Slovensku
Štefan Šutaj

Pařížské mírové smlouvy v kontextu mezinárodního práva
Harald Christian Scheu

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478