AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019)

Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik
Ludmila Hlaváčková

Pražské neurologické kliniky v letech (1936) 1938–1945
Petr Svobodný

Kauza Karel Domin. Případová studie k politicky motivovaným změnám ve složení akademické obce v letech 1945–1948
Michal V. Šimůnek, Václav Petříček, Antonín Kostlán

Vzpomínka historika Josefa Klika (1896–1965) na 17. listopad 1939
Antonín Kostlán, Michal V. Šimůnek

18. celostátní archivní konference v Plzni
Marek Brčák, Petr Cajthaml, Marek Ďurčanský, Roman Elner, Eliška Pavlásková, Lenka Vašková, Zdeněk Vašek

Doména diletantství? Konference věnovaná stému výročí založení Státní archivní školy v Praze
Milada Sekyrková

Kořeny revoluce a rok 1419. Konference Tábor, 8.–9. 10. 2019
Kajetán Holeček

Petr Čornej, Husitství a husité
Kajetán Holeček

František Šmahel, Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436). Untersuchung und Edition
Blanka Zilynská

Ivo Kraus a kol., Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky
Jana Ratajová

Martina Bečvářová, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945
Marie Štemberková

Juraj Šebesta, Zakladatel slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča
Milada Sekyrková

Petr Feldstein – Tomáš Libánek, Skoro proti všem. Časopis Student v nejslavnější éře československé žurnalistiky
Marek Suk

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download