S rozšířením filmu, televize a nových médií jsme každodenně doslova zaplaveni obrazy a vizualita se stává dominantní a často prvoplánovou a manipulativní bránou vnímaní světa. Studium vizuální kultury tak může dopomoci k lepší orientaci a dekódování skrytých významů v komunikaci. Edice Vizuální kultura je zaměřena na širší odbornou veřejnost a čtenáře se zájmem o obraz, vizualitu, vizuální kulturu, fotografii, fotožurnalistiku a další formy obrazu a jeho fungování ve společnosti. Přináší aktuální díla zabývající se obrazovou tematikou, původní texty domácích autorů, stejně jako překlady důležitých a aktuálních zahraničních textů.
Postdigitální fotografie

Postdigitální fotografie

Láb, Filip

Fotografie, které pořizujeme dnešní generací mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů, vznikají způsobem, který se radikálně liší od ...

vydáno: duben 2021
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Teorie obrazu

Teorie obrazu

Mitchell, W.J.T.

Publikace je souborem esejí, které se věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbál...

Eseje o verbální a vizuální reprezentaci

vydáno: květen 2017
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Snímání rámu

Snímání rámu

Ritchin, Fred

Fotožurnalismus zaznamenával dění světa s nadějí, že pohne svědomím společnosti. Miliardy dostupných fotografií z nejrůznějších zdrojů, d...

Fotožurnalismus, občan, dokument

vydáno: září 2019
doporučená cena: 290 Kč

E-shop