Cílem edice Studia Philologica Pragensia (SPP), jež navazuje na dřívější řadu AUC Philologica Monographia, je představit české i mezinárodní odborné veřejnosti výsledky výzkumů univerzitních pedagogů a vědeckých pracovníků, které spadají do širokého spektra filologických oborů. Edice se zaměřuje především na lingvistické, literárněvědné a translatologické monografie, poskytuje ovšem prostor i pojednáním, jež se dotýkají širších kulturních kontextů. V souladu s charakterem zpracovávaných témat zahrnuje SPP jak texty české, tak texty v cizích jazycích.