tištěná kniha e-kniha
Česká a srbská frazeologie

Česká a srbská frazeologie

Na cestě ke dvojjazyčnému frazeologickému slovníku

Popovićová, Snežana

témata: lingvistika

brožovaná, 208 str., 1. vydání
vydáno: leden 2021
ISBN: 978-80-246-4608-4
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Monografie představuje zatím nejpodrobnější komparativní analýzu současné české a srbské frazeologie. V konfrontačním přehledu je pozornost věnována frazémům na všech třech formálních úrovních: lexikální, kolokační a propoziční. Práce popisuje jednotlivé vlastnosti frazémů a problémy při jejich klasifikaci, po teoretické stránce pak srovnává přístupy k frazeologii na straně české a srbské. Praktické otázky frazeografické praxe jsou řešeny na základě prvního česko-srbského frazeologického slovníku, který se opírá o bohatý materiál somatismů v obou jazycích a který tvoří druhou část této knihy.