Cílem edice je zmapovat stav bádání a podat přehled výsledků, k nimž dospěla sociologie v jednotlivých disciplínách. Prvních osm svazků edice byly původní práce českých sociologů, poté do ní začaly být zařazovány i překlady.
Edici řídí: Jiří Šafr, Marta Kolářová, Alena Miltová, Jiří Ryba