tištěná kniha
Sociologie města 20. a 21. století
SLON – Základy sociologie

Sociologie města 20. a 21. století

Ferenčuhová, Slavomíra

edice: SLON – Základy sociologie

brožovaná, 290 str., 1. vydání
vydáno: 2013
ISBN: 978-80-7419-162-6
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje historii sociologie města, nabízí nové čtení a interpretace klasických prací z 19. a 20. století a rámcový přehled dosavadních teorií města. Zároveň mapuje některé aktuální debaty, které se odehrávají na poli mezioborových urbánních studií a které výrazně mění způsob, jakým se dnes sociální vědci dívají na města. Vedle přehledu toho, jak se sociologie města vyvíjela za posledních sto let v mezinárodním kontextu, kniha nabízí také výklad historie urbánních studií ve zdejším prostředí a zkoumá propojení české sociologie města s mezinárodní tvorbou v minulosti i dnes. Umožňuje tak sledovat, jaké otázky si kladli výzkumníci a výzkumnice v různých historických a geografických podmínkách, jak městům rozuměli a co o nich svými výzkumy zjistili.
Kniha může vedle sociologů města snad být zajímavá i pro ty, kdo se zajímají o vývoj a proměny sociologie obecně, a to zejména s ohledem na propojení mezinárodního vývoje a vývoje sociologie v bývalém Československu. Zároveň se pokouší oslovit odborníky a odbornice z dalších oborů, kteří se věnují poznávání města a jeho teorii. Užitek z ní nakonec mohou mít také studenti či začínající badatelé, kteří se zajímají o studium města a sami by rádi do urbánních studií přispěli.


Jak se formovala sociologie města v průběhu 20. století ve světě a v českém prostředí?
O čem psali autoři a autorky klasických prací a jak vnímali město své doby?
Jak se měnila teorie města společně s tím, jak se vyvíjela města samotná?
Existuje ještě sociologie města anebo ji nahradila mezioborová urbánní studia?
Jak zkoumali badatelé ve střední Evropě „socialistická města“?
Kam míří sociologie města v Česku a jak se vztahuje k mezinárodním teoriím města?

Vyšlo v koedici s Masarykovou univerzitou.

Nejnovější tituly v edici