Systematicky koncipovaná edice KLAS (Klasická sociologická tradice) představuje v češtině, mnohdy poprvé, práce klasiků sociologického myšlení – především francouzského, německého a anglosaského. Každý titul je doplněn poznámkou o autorovi, jeho životním díle a publikovaném textu.
Edici řídí: Marek Skovajsa, Alena Miltová