V edici vychází klasické texty moderní politické filozofie, které tvoří hlavní linie evropského politického myšlení. V moderních nebo revidovaných překladech doplněných o poznámkový aparát přinášíme knihy, bez nichž se v západní intelektuální tradici neobejdeme, když hledáme odpověď na otázku, jak lidé mohou vytvářet politické společenství a žít dobře pospolu, ačkoli se v mnoha věcech jinak rozchází. Velcí myslitelé minulosti uvažovali o problémech lidské politické existence a my bychom rádi tento pramen evropské vzdělanosti přiblížili všem, kteří vědí, že dobrá politika není samozřejmostí a že přemýšlení o principech lidského soužití je jejím předpokladem. Vydáváme rovněž významné interpretace klasických textů. Edice je určena studentům a širší veřejnosti se zájmem o dějiny politické filozofie. Edici řídí Milan Znoj a Jakub Jinek.
Estetické čtení Vladaře

Estetické čtení Vladaře

Bíba, Jan

Kniha nabízí komentář k Machiavelliho Vladaři, zřejmě nejznámějšímu dílu politické teorie. Výklad seznamuje čtenáře s hlavními idejemi a ...

vydáno: červen 2022
doporučená cena: 410 Kč

E-shop

Bezpečnost, teritorium, populace

Bezpečnost, teritorium, populace

Foucault, Michel

Oproti mechanismům, jimiž se panovník až do doby klasicismu snažil zajistit bezpečí svého teritoria, staví Foucault technologie bezpečnos...

Přednášky na Collège de France (1977–1978)

vydáno: květen 2023
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Vladař

Vladař

Machiavelli, Niccolò

Machiavelliho Vladař jednou provždy změnil náš způsob uvažování o povaze politiky, ať už na něj nahlížíme z jakýchkoli pozic. Nový český ...

vydáno: červen 2022
doporučená cena: 260 Kč

E-shop