Řada učebnic Jitky Cvejnové kombinuje svěží pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších metodických poznatků o výuce i češtině jako takové. Výuka je založená na důsledně komunikativní formě, nepoužívání zprostředkujícího jazyka a atraktivní grafické úpravě usnadňující přirozené osvojování jazyka. Vstupní úroveň řady je vhodná pro studenty začínající se studiem češtiny jako prvního cizího jazyka, včetně studentů bez znalosti latinky, výstupní úroveň odpovídá vysokoškolské úrovni. Výklad je kompletně v češtině a zohledňuje stupeň rozvoje jazykových kompetencí. Učebnice systematicky rozvíjejí všechny dovednosti po vzoru moderních učebnic jiných jazyků (Headway, Themen), tedy čtení s porozuměním, mluvení, poslech i psaní. Důraz je kladen na přirozenou situovanost a dialogičnost jazykového materiálu, která respektuje nejběžnější praxi každodenního užívání jazyka. Učebnice jsou připravovány ve spolupráci s pracovišti Univerzity Karlovy pro dlouhodobou podporu výuky češtiny v ČR a v zahraničí. Veškeré učební materiály byly před vydáním komplexně recenzovány a testovány při výuce.