SCIENTIA IN EDUCATIONE

SCIENTIA IN EDUCATIONE
Posláním časopisu Scientia in educatione je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky. Uveřejněné texty slouží nejen k prohlubování vědomostí a k informování o aktuálním stavu výzkumu ve vybraných oborových didaktikách u nás a ve světě, ale jsou i významnými inspirativními zdroji pro další výzkum a vzdělávací praxi. Časopis je určen odborníkům specialistům – badatelům v oborových didaktikách a pedagogice, doktorandům i pedagogické veřejnosti.
Časopis sciED vychází od roku 2010 dvakrát ročně v elektronické podobě (www.scied.cz) a uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 1804-7106