REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2023 No 65 (2023), 149–156

Teorie a praxe. O možnosti klasického určení jejich vztahu

[Theory and Practice. On the Possibility of the Classical Definition of Their Relationship]

Günter Figal

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2024.9
zveřejněno: 07. 04. 2024

Abstract

Czech translation of Günter Figal’s lecture Theorie und Praxis: Über die Möglichkeit ihrer klassischen Verhältnisbestimmung.

Creative Commons License
Teorie a praxe. O možnosti klasického určení jejich vztahu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení