REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2020 No 58 (2020), 5–27

Od Antigony po spořádanou manželku. Co s Hegelovými ženami?

[From Antigone to the Decent Wife. What about Women in Hegel?]

Tereza Matějčková, Erzsébet Rózsa

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2020.20
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

Beyond offering a contribution to practical or political philosophy, Hegel’s Outlines of the Philosophy of Right can also be read as an analysis of modern social structures. The authors’ aim is to bring forth this aspect of Hegel’s thought. In order to do this, they take two motives as a starting point: the position of woman and of family in modern society. Related to these two questions, they especially focus on the two motives of romantic love and mutual recognition in contemporary philosophy. Thus, the study is, first, an investigation of contemporary approaches to these questions from the perspective of Hegel’s philosophy, and second, a contribution to Hegel’s understanding of modernity. As to this latter aspect, the authors contend that while Hegel is right that modernity is essentially prosaic, the contemporary forms of families introduce a tragic worldview into the predominantly prosaic modernity.

Creative Commons License
Od Antigony po spořádanou manželku. Co s Hegelovými ženami? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení