REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2019 No 57 (2019), 59–75

Nevyhnutelné vyústění etiky do metafyziky u I. Kanta

[The Inevitable Leading of Ethics to Metaphysics in I. Kant]

Jakub Sirovátka

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2020.3
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

The article distinguishes two possible answers presented by the Alcibiades I regarding the question “Who am I?”. The first answer is carried out in terms of our practical identity, as it is discussed in the first part of the dialogue; the second answer concerns our deeper, constitutive self, uncovered in the second part of the dialogue. Whereas other interpretations look for different senses of the “self” in the second part of the dialogue, my interpretation shows that distinct concepts of the “self” are to be found across the entire dialogue. In conclusion I address the relation between these two concepts of the self in order to show in what sense the constitutive “self” serves as a normative ground for our practical identity.

Creative Commons License
Nevyhnutelné vyústění etiky do metafyziky u I. Kanta is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení