PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 124 No 3 (2023), 301–307

Successful Treatment of Detachment of the Incision after Al-Ghorab Procedure: A Case Report and Review of Literature

Rifat Burak Ergül, Mehmet Akif Ramazanoğlu, Murat Sambel, Sinan Akşit, Murat Dursun, Ateş Kadıoğlu

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2023.24
zveřejněno: 22. 09. 2023

Abstract

Al-Ghorab procedure is known as open distal shunt for the treatment of ischemic priapism. In the literature, no information in terms of complications is available in three of fourteen studies. In the remaining eleven studies, complications occurred in five studies only. Here we present a case report describing successful treatment of detachment of the incision after Al-Ghorab procedure.

klíčová slova: Al-Ghorab procedure; Priapism; Shunt surgery; Wound infection

Creative Commons License
Successful Treatment of Detachment of the Incision after Al-Ghorab Procedure: A Case Report and Review of Literature is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení