PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 123 No 4 (2022), 279–286

Delayed Spontaneous Pneumothorax in a Previously Healthy Nonventilated COVID-19 Patient

Ondrej Zahornacký, Štefan Porubčin, Alena Rovňáková, Pavol Jarčuška

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2022.26
zveřejněno: 23. 11. 2022

Abstract

Spontaneous pneumothorax is a serious and life-threatening complication of SARS-CoV-2 pneumonia. It most commonly occurs during the acute phase of the disease in patients with pre-existing lung disease (e.g. emphysema, bronchiectasis, cystic fibrosis, etc.) and in patients who require oxygen supplementation in any form (low-flow oxygen therapy, high-flow non-invasive or mechanical invasive or mechanical invasion). A rare case of a 52-year-old patient with a spontaneous pneumothorax who developed four weeks after PCR SARS-CoV-2 positivity was described. Interestingly, the patient did not have any factors that the literature considered risky for the development of this complication. During the acute phase of the disease, his condition did not require hospitalization. Imaging examinations could not clarify the cause of pneumothorax. With this case report, we want to point out the fact that spontaneous pneumothorax, as a rare and life-threatening complication of COVID-19 infection, may develop during recovery, and it is necessary to think about this complication in the differential diagnosis of dyspnoea.

klíčová slova: Spontaneous; Pneumothorax; SARS-COV-2; COVID-19; Pneumonia

Creative Commons License
Delayed Spontaneous Pneumothorax in a Previously Healthy Nonventilated COVID-19 Patient is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení