PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 2 (2021), 80–95

Comparison of the Chemiluminescence Immunoassay LIAISON® with the Radioimmunoassay for Aldosterone and Renin Measurement

Jana Uhrová, Hana Benáková, Zdislava Vaníčková, Tomáš Zima

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.9
zveřejněno: 17. 06. 2021

Abstract

Determination of renin plasma levels is useful in the diagnosis of hypertension and in the therapeutic follow-up of hypertensive patients. Plasmatic concentration of renin decreases in patients with hypertension due to a primary hyperaldosteronism, contrary to renovascular hypertension where concentrations of renin and aldosterone are both elevated. Blood samples (serum, EDTA plasma) were analysed using two different chemiluminiscent methods CLIA LIAISON® and radioimmunoassay for aldosterone (IMMUNOTECH Beckman Coulter) and renin (Cisbio Bioassay) measurements were compared. We used both methods to ascertain the correlation between serum vs. EDTA plasma levels of aldosterone (RIA, CLIA) and renin (IRMA, CLIA) and to compare aldosterone to renin ratios for CLIA and for radioimmunoassay: serum aldosterone to plasma renin and plasma aldosterone to plasma renin. We compared serum aldosterone CLIA vs. RIA (rP=0.933, P<0.001) and plasma renin determined using CLIA vs. IRMA (rP=0.965, P=0.062). Furthermore, we used both methods to establish the correlation between the serum vs. plasma levels of aldosterone: RIA (rP=0.980, P<0.001); CLIA (rP=0.994, P=0.353) and serum vs. plasma levels of renin: IRMA (rP=0.948, P<0.001); CLIA (rP=0.921, P=0.011). Aldosterone (serum, plasma) to plasmatic renin ratios for CLIA (rP=0.999, P=0.286) and for radioimmunoassay (rP=0.992, P=0.025). Our data demonstrate that renin and aldosterone concentrations obtained using CLIA correlate with renin and aldosterone concentrations using radioimmunoassay methods. Correlation coefficients of pair results ranged from 0.921 to 0.994. Aldosterone (serum, EDTA plasma) to plasmatic renin ratios are comparable and any of them can be used with no significant differences found.

Klíčová slova: Aldosterone; Renin; Chemiluminescenceassay; Immunoradiometric assay; Radioimmunoassay

Creative Commons License
Comparison of the Chemiluminescence Immunoassay LIAISON® with the Radioimmunoassay for Aldosterone and Renin Measurement is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení