PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 1 (2021), 34–38

Acute Appendicitis in a Diabetic Child with Salmonella Infection

Stylianos Roupakias, Maria-Ioanna Apostolou, Anastasia Anastasiou

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.4
zveřejněno: 01. 03. 2021

Abstract

Acute appendicitis is the most frequent and challenging condition requiring emergent intrabdominal surgery in children. The diagnosis of appendicitis becomes more difficult and challenging in children, especially with other medical problems. Computed tomography is the primary tool for diagnosing or excluding appendicitis in cases with atypical presentation. Salmonella infections may present as acute abdominal problems in children. We present a clinical combination that has never been previously reported, of a diabetic girl with non-typhoid Salmonella infection, diagnosed with acute appendicitis. We wonder about the causal correlation of these diseases, versus their simple coexistence.

Klíčová slova: Appendicitis; Salmonella; Diabetes; Children

Creative Commons License
Acute Appendicitis in a Diabetic Child with Salmonella Infection is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení