PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 1 (2021), 25–33

Laparoscopic Pectopexy: An Effective Procedure for Pelvic Organ Prolapse with an Evident Improvement on Quality of Life

Aybike Karslı, Onur Karslı, Ahmet Kale

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.3
zveřejněno: 01. 03. 2021

Abstract

It has been stated that the effectiveness of pectopexy method for the treatment of pelvic organ prolapse (POP) is similar to sacrocolpopexy. We aimed to search the effects of pectopexy method to the quality of life, sexual function and urinary incontinence. Thirty-one patients who were operated for POP with the technique of laparoscopic pectouteropexy/pectocolpopexy between January 2016 and November 2017 were included the study. Exclusion criteria were pelvic inflammatory disease, suspect of malignancy, pregnancy, prior POP or continence surgery. Quality of life inventories were (P-QOL, PISQ-12, UDI-6, IIQ-7) recorded preoperatively and at the postoperative third month. Results were compared statistically. The percentage of patients with menopause was 67.7% (n=21) and with reproductive term was 32.3% (n=10). Mean prolapse related quality of life inventory (P-QOL) score was 83.45 ± 8.7 (64–98) preoperatively and 8.61 ± 6.4 (0–23) postoperatively (p<0.05). The preoperative and postoperative score of quality of life inventories for urinary symptoms were 20 (15–21) and 2 (0–9) for IIQ-7 and 13 (3–18) and 4 (0–11) for UDI-6, respectively (p<0.05). The mean PISQ-12 sexual quality of life inventory score was 29.61 ± 4.8 (14–38) preoperatively and 7.1 ± 3.2 (1–13) postoperatively. According to our results laparoscopic pectopexy offers a feasible, safe and comfortable alternative for apical prolapse surgery.

Klíčová slova: Pelvic organ prolapse; Sacropexy; Pectopexy; Quality of life

Creative Commons License
Laparoscopic Pectopexy: An Effective Procedure for Pelvic Organ Prolapse with an Evident Improvement on Quality of Life is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení