PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 121 No 2 (2020), 118–123

Dengue Infection: A Hidden Cause of Acute Insult in a Case of Acute on Chronic Liver Failure in Endemic Area

Jaynata Paul

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2020.11
zveřejněno: 17. 06. 2020

Abstract

Acute on chronic liver failure (ACLF) can be precipitated by several factors such as bacterial infection, alcohol intake, viral hepatitis, surgery, etc. Identification of precipitating factor is an important part of management of ACLF. A middle aged gentleman was presented with features of acute liver failure and after through history and investigations, he was diagnosed as acute on chronic liver failure. Chronic liver disease was first diagnosed after this event of acute insult. Precipitating factor of ACLF was dengue fever in this case report. Therefore, in endemic area of dengue infection, dengue serology tests which are not routinely done should be advised to identify dengue infection as an acute insult in ACLF.

Klíčová slova: ACLF; Dengue infection; Endemic area; Acute insult; Precipitating factor

Creative Commons License
Dengue Infection: A Hidden Cause of Acute Insult in a Case of Acute on Chronic Liver Failure in Endemic Area is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení