PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 121 No 2 (2020), 114–117

Life Threatening Delayed Complication of Botulinum Toxin Injection for Treatment of Spasmodic Dysphonia

Danylo Yershov, Richard Partridge

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2020.10
zveřejněno: 17. 06. 2020

Abstract

Spasmodic dysphonia is a primary task specific focal dystonia affecting the laryngeal muscles during speech. Most medical and surgical approaches to treatment of spasmodic dysphonia are aimed at the denervation of the laryngeal muscles to block symptom expression in the voice. The standard of care for the adductor form of spasmodic dysphonia is botulinum toxin chemodenervation. The common side effects of treatment with Botox are excessive breathiness and aspiration of fluids. We present the report of a delayed presentation of upper airway obstruction due to a complete vocal cords adduction requiring intubation ten days post Botox injection for the adductor form of spasmodic dysphonia. This presentation may be preceded by a change in voice, productive cough, shortness of breath, or odynophagia. We would recommend supportive treatment in an Intensive Care Unit and close liaison with the otolaryngology team for the management of this complication. Acute upper airway obstruction requiring tracheal intubation is a delayed complication of botulinum toxin administration in the adductor form of spasmodic dysphonia.

Klíčová slova: Dysphonia; Botulinum toxin; Vocal cords

Creative Commons License
Life Threatening Delayed Complication of Botulinum Toxin Injection for Treatment of Spasmodic Dysphonia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení