PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 120 No 4 (2019), 144–149

Gossypiboma: A Dramatic Result of Human Error, Case Report and Literature Review

Yusuf Arıkan, Osman Ozdemir, Kamil Gokhan Seker, Mithat Eksi, Ekrem Guner, Nadir Kalfazade, Selcuk Sahin, Ali Ihsan Tasci

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2019.20
zveřejněno: 15. 01. 2020

Abstract

Gossypiboma refers to a retained foreign object that was forgotten in the body cavity during an operation. It is a rare surgical complication that most commonly occurs after intraperitoneal abdominal emergency surgical procedures, but may also occur after virtually any type of operation. Gossypiboma can be confused with neoplastic lesions and abscess. Clinical examination and radiological findings may sometimes mislead the physician. We intend to present our cases, which is thought to be a kidney tumour and bladder cancer but resulted gossypiboma which is a condition that is caused by a forgotten sponge during the operation and it can mimic the cancer. During the operation, the team must work in coordination and be careful. Unnecessary operations in such situation can significantly increase the patient’s morbidity.

Klíčová slova: Gossypiboma; Foreign body; Renal cell carcinoma; Bladder cancer

Creative Commons License
Gossypiboma: A Dramatic Result of Human Error, Case Report and Literature Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení