PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 120 No 4 (2019), 138–143

A Single Small Bowel Hemangioma Detected by Video Capsule Endoscopy in a Patient Presenting with Iron-deficiency Anemia – Two Case Reports

Dora Grgić, Radovan Prijić, Ivan Romić, Goran Augustin, Pave Markoš, Lea Korša, Zlatko Marušić, Nadan Rustemović, Željko Krznarić

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2019.19
zveřejněno: 15. 01. 2020

Abstract

Hemangioma of the small intestine is a rare vascular malformation which mostly presents as occult gastrointestinal bleeding and iron-deficiency anemia. Patients are often asymptomatic except of fatigue due to anemia. Hemangiomas can arise anywhere in the luminal gastrointestinal tract, with jejunum as the most commonly involved site. They are very hard to recognize mostly due to their localization. Video capsule endoscopy and balloon-assisted enteroscopy have very much improved preoperative diagnostics and made major contribution to establishing the diagnosis – which was very difficult in the past and almost all cases were diagnosed during or after the operation. Surgical resection is still the conventional treatment modality, although with the improvement of endoscopic therapeutic interventions (endoscopic mucosal resection, argon-plasma coagulation) there are more therapeutic possibilities.

Klíčová slova: Anemia; Small intestine; Capsule endoscopy; Occult blood; Vascular malformation

Creative Commons License
A Single Small Bowel Hemangioma Detected by Video Capsule Endoscopy in a Patient Presenting with Iron-deficiency Anemia – Two Case Reports is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení