PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 114 No 1 (2013)

Missed Lipoma of the Spermatic Cord
O. Yener, M. Demir, R. Yigitbaşı, A. Yilmaz

Postinfarction Ventricular Septal Rupture – A Rare Complication Remains Challenge for Cardiac Surgical Team
V. Rohn, T. Grus, J. Linder, M. Lipš, J. Bělohlávek

Colorectal Cancer in Younger Patients – A Single Centre Analysis
K. Khalifa, M. R. S. Siddiqui, S. Mohamed, I. Swift

Evaluation of the Three-year Experience with All-ceramic Crowns with Polycrystalline Ceramic Cores
L. Vavřičková, T. Dostálová, J. Charvát, M. Bartoňová

Isolated Extrapontine Myelinolysis of Osmotic Demyelination Syndrome
Ö Yılmaz, H. H. Armağn, A. Turan, M. Duymuş

Metastasis-induced Pancreatitis: Case Report
E. Leung, A. Prasher, J. Francombe, A. Brocklebank, H. Joy

Intestinal Ischaemia Associated with Carcinoid Tumor: A Case Report with Review of the Pathogenesis
O. Yener

Intussusception Secondary to a Meckel Diverticulum in an Adolescent
O. Yener, M. Demir, R. Yigitbaşı

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936