EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 9 No 2 (2019), 106–113

Ichthyofaunal diversity of Ranjit Sagar Wetland situated in the northwestern Himalayas

Onkar Singh Brraich, Sunil Kumar Saini

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2019.14
zveřejněno: 28. 12. 2019

Abstract

Diversity of fishes was evaluated at the Ranjit Sager Wetland and its three adjoining streams. Factors like altitude, bed gradient, dominated substratum and habitat types of the streams have also been studied. These streams fall under Type-B category on the basis of habitat variability, gradient and sinuosity. 43 fish species represented by 6 orders have been reported from the study area. Out of all 43 fish species, 13 come under threatened categories of Red List of IUCN, out of which 2, 3 and 8 come under Endangered (EN), Vulnerable (VU) and Low Risk near threatened category (LRnt) respectively. It has been analyzed from the above pattern that maximum fish species reported from this wetland have fallen under different threatened categories.

Klíčová slova: abundance; habitat loss; species richness; threatened species

Creative Commons License
Ichthyofaunal diversity of Ranjit Sagar Wetland situated in the northwestern Himalayas is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení