EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 9 No 2 (2019), 102–105

Effect of implanting a passive integrated transponder tag in juvenile chub, Squalius cephalus (L.), on their condition, growth and survival

Petra Horká, Pavel Horký, Ondřej Slavík

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2019.13
zveřejněno: 28. 12. 2019

Abstract

The effect of implanting a Passive Integrated Transponder (PIT) tag on the survival, growth and condition of a small cyprinid, juvenile chub Squalius cephalus (L.) with a mean weight of 2.4 g was studied in the laboratory. During this experiment, which lasted for 31 days, 80 specimens were tagged. The changes in Fulton’s condition factor (K), specific growth rate of mass (GM) and specific increase in length (LS) were evaluated. The results showed that implanting PIT tags did not affect the survival or growth of the fish; however, it had a negative effect on their condition. The initial size of the fish had a significant effect on the specific growth rate in terms of mass, but not in terms of length. Survival was 98.8% and tag retention 97.5%, when the tag made up 4.3% of the mass of the fish. These results demonstrate that PIT tagging is an appropriate method for chub heavier than 2 g. For this size category, we recommend that PIT tagging is suitable when the tag makes up 4.3% of the body mass of the individuals.

Klíčová slova: condition; cyprinids; PIT tags; specific growth rate; tagging effect

Creative Commons License
Effect of implanting a passive integrated transponder tag in juvenile chub, Squalius cephalus (L.), on their condition, growth and survival is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení