EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 9 No 1 (2019)

Influence of tectonic faults on the conditions and properties of some components of a biogeocenosis in a subarctic area
Vladimir Belyaev, Konstantin Bogolytsyn, Olga Brovko, Yuriy Kutinov, Nikolay Neverov, Irina Palamarchuk, Tatiana Boytsova, Dmitriy Chukhchin, Dmitriy Zhiltsov, Natalia Gorshkova

A quantitative approach to land use planning using GIS – a case study of Chabahar County, Iran
Hamid Reza Jahantigh, Masoud Masoudi, Parviz Jokar

Forest development in a restored floodplain: effects of grazing, inundation and vegetation
Perry Cornelissen, Mathieu Decuyper, Karlè Sýkora, Jan Bokdam, Frank Berendse

Study of the effects of mycorrhiza, fulvic acid, seaweed extract and urea on physiological traits and leaf yield of tobacco (Burley 21)
Shabnam Moradi, Babak Pasari, Reza Talebi

Comparative susceptibility of Chironomus and Drosophila to exposure to each and combinations of the following stressors: desiccation, heat stress and starvation
Pratibha Nivrutti Bomble, Bimalendu Nath

Optimal scarification times for seeds of two Mediterranean orchids
Eirini Katsalirou, Argyrios Gerakis, Xenophon Haldas

How much is aphid population dynamics affected by their natural enemies? An empirical example from Greece
Zuzana Štípková, Pavel Kindlmann

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení