EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 11 No 2 (2021), 101–106

Effect of aqueous extracts of three different plants on Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) infesting pepper plants under laboratory conditions

Lassaad Mdellel, Ahmed Abdelli, Khaled Omar, Waleed El-Bassam, Mazen Al-Khateeb

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2021.11
zveřejněno: 14. 12. 2021

Abstract

This study aimed to determine the percentage infestation and population parameters of the green peach aphid Myzus persicae under laboratory conditions and evaluate the effect of aqueous extracts of three different plants (pot marigold: Calendula officinalis, mint: Mentha viridis and rosemary: Salvia rosmarinus) on the mortality of this aphid. Extracts of these plants were used at three concentrations (C1 = 15%, C2 = 30% and C2 = 45%). Results indicate a percentage infestation of 76.9 ± 9.4%, a mean relative growth rate of 0.062 ± 0.007 and generation time of 11.12 ± 1.42 days. All treatments reduced the numbers of aphids and statistically significantly reduced the number (α < 0.01) recorded after treatment with C1, C2 and C3 of each extract. C. officinalis extract was more effective than those of M. viridis and S. rosmarinus. The highest mortality (69.82 ± 5.23%) and efficacy (61.71 ± 4.46%) were recorded for the C3 of aqueous extract of C. officinalis, whereas the lowest mortality (38.24 ± 2.42%) and efficacy (32.41 ± 1.23%) were recorded for the C1 of extract of M. viridis. The data provided indicate that aqueous extracts of C. officinalis, M. viridis and S. rosmarinus have an insecticidal effect on M. persicae and can be integrated into a pest management strategy to reduce M. persicae abundance on pepper plants.

Klíčová slova: botanical extracts; efficacy; mortality; Myzus persicae; population parameters

Creative Commons License
Effect of aqueous extracts of three different plants on Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) infesting pepper plants under laboratory conditions is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení