EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 11 No 2 (2021), 67–70

Climate-smart conservation, a new way to tackle the global species conservation crisis

Soňa Vařachová, Bikram Shrestha

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2021.7
zveřejněno: 14. 12. 2021

Abstract

Climate change is something no one can ignore. While some people are still questioning the source of this issue, many are already working on solutions for the world’s species, for which climate change might mean another step toward extinction. We are presenting here the basic idea of an innovative conservation approach, climate-smart conservation, which has a potential to mitigate the impacts of climate change and therefore protect some vulnerable species from demise. Next to its key characteristics we present examples of already ongoing practices involving climate-smart conservation and possible use of this approach in conservation of the snow leopard.

Klíčová slova: climate change; climate-smart conservation; biodiversity; conservation; snow leopard

Creative Commons License
Climate-smart conservation, a new way to tackle the global species conservation crisis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení