CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
Central European Journal for Contemporary Religion je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na srovnávací religionistiku a příbuzné obory, přičemž se věnuje zejména problematice současných náboženství ve střední a východní Evropě. Časopis vychází dvakrát ročně a je vydávám společně Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a nakladatelstvím Karolinum.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION, Vol 4 No 1 (2020), 71–75

A Minister to the Secret Fire: Pavel Hošekʼs take on J. R. R. Tolkien (review)

Jan A. Kozák

DOI: https://doi.org/10.14712/25704893.2021.4
zveřejněno: 11. 04. 2022

Abstract

Book review on Hošek, Pavel, Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena [I Am a Servant of Secret Fire: Spiritual Sources of J.R.R. Tolkien’s Literary Work], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2019, 191 p.

Creative Commons License
A Minister to the Secret Fire: Pavel Hošekʼs take on J. R. R. Tolkien (review) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 2533-7955
E-ISSN: 2570-4893

Ke stažení