CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
Central European Journal for Contemporary Religion je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na srovnávací religionistiku a příbuzné obory, přičemž se věnuje zejména problematice současných náboženství ve střední a východní Evropě. Časopis vychází dvakrát ročně a je vydávám společně Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a nakladatelstvím Karolinum.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION, Vol 4 No 1 (2020), 1–21

Religious Revival of Vietnamese Buddhists in the Czech Republic: A Possible Example of Post-Secular Tendencies in an Immigrant Community

Zdeněk Vojtíšek

DOI: https://doi.org/10.14712/25704893.2021.1
zveřejněno: 11. 04. 2022

Abstract

Thirty years passed between the arrival of the Vietnamese minority in the Czech Republic and the dedication of the first shrine of the Vietnamese version of Mahayana Buddhism in 2007. This paper studies the growing activity of Buddhists of Vietnamese origin in the Czech Republic and places it in a social and religious context. It provides a summary of information about the Vietnamese minority in the Czech Republic and Buddhism in Vietnam, emphasising the tradition practised by Czech Buddhists of Vietnamese descent. In the research part, the paper describes the community of Buddhists of Vietnamese descent in the Czech Republic, analyses trends in its development, describes the places where religious practices occur, and presents data acquired by a questionnaire survey distributed to participants at religious services. The data interpretation suggests that the Vietnamese minority is becoming increasingly more religious. This can be viewed as a part of post-secular tendencies in secular Czech society.

Klíčová slova: Buddhism; Pure Land Buddhism; Mahayana; Immigration; Vietnamese; Czech Republic; Religious minority; Post-secularity

Creative Commons License
Religious Revival of Vietnamese Buddhists in the Czech Republic: A Possible Example of Post-Secular Tendencies in an Immigrant Community is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 2533-7955
E-ISSN: 2570-4893

Ke stažení