AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 21 No 2 (2021), 61–81

“A Clear Message?” Aesthetic Practices of Protest, On-Site and Online

Tobias Gralke

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2022.4
zveřejněno: 28. 02. 2022

Abstract

This paper explores how the performance and aesthetics of contemporary protest are shaped by social media networks and audiences from a theatre and cultural studies perspective. It analyzes the tactics used by protesters during and after on-site protests to disseminate their messages and to actively influence and control the interpretations of their protest that are distributed online by others. Based on observation of three European protest events in January and February of 2019 (in London, Budapest, and Dresden) this paper presents the characteristic tactics of protesters and the dynamic between on-site and online protests. It discusses the aesthetics of protest in the context of the ambiguousness of on-site protests, which is reinforced by social media.

Klíčová slova: aesthetics of protest; aesthetic practices; performance analysis; theatrical observation; digital media

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení