AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 21 No 2 (2021), 35–59

Imagine All the People: The Populist and Anti-Populist Discourses of Serbian and Croatian Protests (2017–2020)

Ewa Wróblewska-Trochimiuk

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2022.3
zveřejněno: 28. 02. 2022

Abstract

The aim of this article is to analyze the anti-populist and populist elements in the visual language of selected political manifestations. Protests in Serbia from 2017 to 2020 (mass demonstrations and one individual act of resistance) and in Croatia from 2018 to 2020 were chosen as examples. The article draws on visual materials from the demonstrations and their media coverage. The author tracks different strategies for visualizing populist and anti-populist rhetoric. It presents various types of the visual discourse of populism: the discourse of the masses, the discourse of polarization, the discourse of vulnerability, and the discourse of the gallows.

klíčová slova: protest; populism; anti-populism; visual discourse analysis; Serbia; Croatia

Creative Commons License
Imagine All the People: The Populist and Anti-Populist Discourses of Serbian and Croatian Protests (2017–2020) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení