AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 21 No 1 (2021), 113–115

Vasile Rotaru, Russia, the EU, and the Eastern Partnership: Building Bridges or Digging Trenches?

Jiří Růžek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2021.12
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Book review on Vasile Rotaru, Russia, the EU, and the Eastern Partnership: Building Bridges or Digging Trenches? Stuttgart: Ibidem, 2018. 185 pages. ISBN 978-3-8382-7134-7.

Creative Commons License
Vasile Rotaru, Russia, the EU, and the Eastern Partnership: Building Bridges or Digging Trenches? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení