AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 21 No 1 (2021), 109–112

Richard Connolly, Russia’s Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping the Political Economy in Russia

Jakub Šmejkal

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2021.11
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Book review on Richard Connolly, Russia’s Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping the Political Economy in Russia. London and New York: Cambridge University Press, 2018. 228 pages. ISBN 9781108227346.

Creative Commons License
Richard Connolly, Russia’s Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping the Political Economy in Russia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení